τηλ: 2464031333
fax: 2464031924
e-mail: asepop@asepop.gr, asepop@koz.forthnet.gr


 

Κεντρική λαχαναγορά Ρέντη
κατάστημα Β16-18
τηλ: 210 4813677