Ο ΑΣΕΠΟΠ τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει το σύστημα της ολοκληρωμένης παραγωγής, ενώ είναι πιστοποιημένος κατά ISO, HACCP, GLOBALGAP KAI  EUREPGAP.


Στον ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ εφαρμόζεται από το 2002 η ολοκληρωμένη διαχείριση κατά AGRO 2.1 2.2. Η σημασία της τόσο για τον παραγωγό, όσο και για τον καταναλωτή είναι κρίσιμη, καθώς διασφαλίζει την άριστη ποιότητα του προϊόντος, κάτι που αποτελεί κύριο μέλημα του συνεταιρισμού.


Όλοι οι παραγωγοί συμβουλεύονται το γεωτεχνικό τμήμα πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε καλλιεργητικής φροντίδας. Κάθε χρόνο εφαρμόζονται πειραματικά νέες καλλιεργητικές μέθοδοι που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν με επιτυχία σε άλλες περιοχές.

 Όλοι οι παραγωγοί υποχρεούνται να καταγράφουν όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζουν στα κτήματά τους, με σκοπό την ασφάλεια και ποιότητα του προϊόντος.